Đặt Cược Trực Tuyến HK88

SINCO / Tin Tức & Sự kiện

SẢN PHẨM MỚI - SÀNG TẠP CHẤT

SẢN PHẨM MỚI - SÀNG TẠP CHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ SINCO

Lô B1-6 & B1-7, KCN Vĩnh Lộc 2, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Điện thoại : [84]0272. 3644748 - 3644749 - 3644752 - 3644753

Fax: [84]0272. 3644750 - 3644751

Hotline:

Kinh Doanh: Anh Hiền - 0903134248 - Email: pkd@szjttzgs.com

Kỹ thuật: Anh Hiếu - 0909384873

Email:sinco@szjttzgs.com

 Email Kinh doanh : pkd@szjttzgs.com

Website: //szjttzgs.com  

//www.sinco.com.vn  

//www.sinco.vn

SẢN PHẨM MỚI - SÀNG TẠP CHẤT